Tài liệu tham khảo > Kỷ yếu Diễn đàn Kinh tế mùa Th...
 
 
 
 

Kỷ yếu Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2013 : [30]

Collection home page

 
    
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2013 diễn ra trong 2 ngày tại Huế, quy tụ nhiều chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách. Như thường lệ, đây là nơi ghi nhận những ý kiến đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, khuyến nghị chính sách cho năm 2014. Đây cũng là đầu vào quan trọng để Ủy ban Kinh tế của Quốc hội xây dựng Báo cáo thẩm tra đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội năm 2013, và dự kiến năm 2014. Nội dung các cuộc trao đổi cũng sẽ hỗ trợ Ủy ban Kinh tế đánh giá và nhìn lại 3 năm thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015).

RSS Feed RSS Feed RSS Feed