Tài liệu tham khảo > Kỷ yếu Diễn đàn Kinh tế mùa Th...
 
 
 
 

Kỷ yếu Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2012 : [32]

Collection home page

 
    
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Ngày 28-29.09, tại TP. Vũng Tàu, Ủy ban Kinh tế phối hợp với Viện Khoa học và Xã hội Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2012 với chủ đề: “Kinh tế Việt Nam 2012, triển vọng 2013: Đổi mới phân cấp trong cải cách thể chế”. Đây là một trong những chương trình trọng tâm trong khuôn khổ Dự án "Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát kinh tế vĩ mô" do UNDP tài trợ

RSS Feed RSS Feed RSS Feed