Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo quốc tế AEC - lần 3 (...
 
 
 
 

Hội thảo quốc tế AEC - lần 3 (tổ chức tháng 10-2014) : [23]

Collection home page

 
    
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Tiếp theo thành công của hai hội thảo “Tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC): kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam” được tổ chức vào tháng 10/2013 tại Hà Nội, và hội thảo “Bối cảnh quốc tế mới và tác động tới Cộng đồng kinh tế ASEAN” được tổ chức vào tháng 5/2014 tại thành phố Hồ Chí Minh, hội thảo này tiếp tục được tổ chức trong khuôn khổ đề tài “Cộng đồng Kinh tế ASEAN trong bối cảnh mới của thế giới và sự tham gia của Việt Nam” thuộc Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước KX.01/11-15, do PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐHKT, làm chủ nhiệm đề tài.

RSS Feed RSS Feed RSS Feed