Sách - Giáo trình > Báo cáo thường niên kinh tế Vi...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/8266

Title: Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2013 - Trên đường gập ghềnh tới tương lai
Authors: Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Issue Date: 2014
Language: Vi
Ispart of: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2013 phản ánh một dụ cảm lo ngại về nguy cơ nền kinh tế Việt Nam khó đạt được sự phục hồi suôn sẻ và bền vững trong những năm tới nến không có những cam kết mạnh mẽ, thực thi quyết liệt về chính sách, tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, và trên hết, hình dung rõ một mô hình kinh tế - xã hội tổng thể cho tương lai Việt Nam. Báo cáo gồm 7 chương và 2 phụ lục, cung cấp cái nhìn toàn cảnh về kinh tế thế giới và Việt Nam trong năm qua, đồng thời đi sâu phân tích những đặc thù của một số thành phần quan trọng quyết định sự dao động của lạm phát tại Việt Nam và các phương án xử lý nợ xấu của Việt Nam hiện nay, đồng thời gợi mở vấn đề nguy cơ giải công nghiệp hóa sớm tại Việt Nam trước sức ép tăng lên của nền sản xuất và thương mại Trung Quốc trong bối cảnh tự do hóa gia tăng ở Đông Á. Báo cáo dành một chương nhằm phân tích sự điều chỉnh của thị trường lao động trong thời kỳ biến động kinh tế và tái cơ cấu, giai đoạn từ 2007 đến nay. Nhiều khuyến nghị chính sách được đưa ra với mong muốn thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế mạnh mẽ hơn, đem lại nhiều kết quả cụ thể hơn và hy vọng giới điều hành chính sách ý thức tốt hơn về những cơ hội mà Việt Nam đang dần để lỡ.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/8266
Appears in Collections:Sách - Giáo trình

Files in This Item:

File SizeFormat
Bao cao thuong nien 2013.pdf139.93 kBAdobe PDFView/Open