Sách - Giáo trình > Báo cáo thường niên kinh tế Vi...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/8265

Title: Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2012 - Đối diện thách thức tái cơ cấu kinh tế
Authors: Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Issue Date: 2012
Language: Vi
Ispart of: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Tiếp theo dòng phân tích của những báo cáo từ các năm trước, Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2012 được thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế đang đứng trước ngưỡng cửa của những cuộc cải cách đã được đề xuất trong năm 2011, với mục đích tái cơ cấu mạnh mẽ nền kinh tế. Hàm ý chung tựa đề của cuốn sách là muốn lưu ý những khó khăn, thách thức sẽ bộc lộ khi chúng ta thật sự tác động đến cơ cấu của nền kinh tế. Cuốn sách gồm 7 chương và 2 phụ lục, tập trung mổ xẻ, phân tích và bình luận một cách chi tiết ba chương trình tái cơ cấu hiện nay theo tinh thần của Hội nghị Trung ương 3 là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, tái cơ cấu hệ thống doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu đầu tư công. Ngoài ra, để làm rõ tính cấp thiết của chương trình tái cơ cấu kinh tế, cuốn sách dành một chương để phân tích khuynh hướng suy giảm hiệu quả và năng suất của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian gần đây. Nhiều khuyến nghị chính sách được đưa ra với mong muốn thúc đẩy một quá trình cải cách thực sự nền kinh tế.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/8265
Appears in Collections:Sách - Giáo trình

Files in This Item:

File SizeFormat
Bao cao thuong nien 2012.pdf162.44 kBAdobe PDFView/Open