Sách - Giáo trình > Báo cáo thường niên kinh tế Vi...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/8264

Title: Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2011 - Nền kinh tế trước ngã ba đường
Authors: Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Issue Date: 2011
Language: Vi
Ispart of: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Tiếp nối thành công của những năm trước, Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2011 ra đời trong bối cảnh nền kinh tế thế giới chứa đựng nhiều diễn biến phức tạp, đi liền với những bất ổn kinh tế vĩ mô trong nước. Báo cáo năm 2011 đề cập đến một loạt vấn đề trọng yếu mà nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt khi bước vào một thập niên mới. Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2011 bao gồm 9 Chương và 2 Phụ lục. Theo cách tiếp cận của nhóm nghiên cứu, mỗi chương tương đương với một nghiên cứu độc lập về một vấn đề tương đối chuyên biệt, nhưng nằm trong kế hoạch nghiên cứu tổng thể của toàn bộ công trình. Báo cáo được cập nhật thông tin và số liệu đến hết tháng 12 năm 2010, một số vấn đề thời sự được cập nhật đến hết tháng 3 năm 2011.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/8264
Appears in Collections:Sách - Giáo trình

Files in This Item:

File SizeFormat
Bao cao thuong nien 2011.pdf155.98 kBAdobe PDFView/Open