Sách - Giáo trình > Báo cáo thường niên kinh tế Vi...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/8263

Title: Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2010 - Lựa chọn để tăng trưởng bền vững
Authors: Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Issue Date: 2010
Language: Vi
Ispart of: NXB Tri thức
Abstract: Báo cáo được hoàn thành trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang thoát đáy và đi vào quỹ đạo hồi phục từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới tồi tệ nhất kể từ cuộc đại suy thoái giai đoạn 1929-1933. Tuy nhiên, dù chứng kiến những dấu hiệu tích cực của sự phục hồi, nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức to lớn, là di sản của giai đoạn nhiều xáo trộn vừa qua - mất cân đối vĩ mô tích tụ trong những năm gần đây, năng lực kết hợp và điều hành chính sách chưa tốt, nhu cầu đẩy nhanh cải cách cấu trúc kinh tế để thích nghi với thế giới hậu khủng hoảng, v.v... Thực tế này đặt Việt Nam vào tình thế phải lựa chọn một loạt chiến lược mới cho phù hợp với điều kiện mới.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/8263
Appears in Collections:Sách - Giáo trình

Files in This Item:

File SizeFormat
Bao cao thuong nien 2010.pdf165.72 kBAdobe PDFView/Open