Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/8261

Title: Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2013 - Trên đường gập ghềnh tới tương lai
Authors: Nhóm nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Keywords: Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam
Issue Date: 2013
Language: Vi
Ispart of: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2013 phản ánh một dụ cảm lo ngại về nguy cơ nền kinh tế Việt Nam khó đạt được sự phục hồi suôn sẻ và bền vững trong những năm tới nến không có những cam kết mạnh mẽ, thực thi quyết liệt về chính sách, tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, và trên hết, hình dung rõ một mô hình kinh tế - xã hội tổng thể cho tương lai Việt Nam.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/8261
Appears in Collections:Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam

Files in This Item:

File SizeFormat
Bao cao thuong nien 2013.doc32.5 kBMicrosoft WordView/Open