Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/8260

Title: Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2012 - Đối diện thách thức tái cơ cấu kinh tế
Authors: Nhóm nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Keywords: Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam
Issue Date: 2012
Language: Vi
Ispart of: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Tiếp theo dòng phân tích của những báo cáo từ các năm trước, Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2012 được thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế đang đứng trước ngưỡng cửa của những cuộc cải cách đã được đề xuất trong năm 2011, với mục đích tái cơ cấu mạnh mẽ nền kinh tế. Hàm ý chung tựa đề của cuốn sách là muốn lưu ý những khó khăn, thách thức sẽ bộc lộ khi chúng ta thật sự tác động đến cơ cấu của nền kinh tế.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/8260
Appears in Collections:Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam

Files in This Item:

File SizeFormat
Bao cao thuong nien 2012.doc33.5 kBMicrosoft WordView/Open