Văn bản - Pháp luật > Quy định về thể thức và kỹ thu...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/7370

Title: Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính ở Đại học Quốc gia Hà Nội
Authors: Đại học Quốc gia Hà Nội
Keywords: Văn bản - pháp luật
Issue Date: 2008
Language: Vi
Abstract: Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính ở Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/7370
Appears in Collections:Văn bản - Pháp luật

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Quy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban.doc236.5 kBMicrosoft WordView/Open
Quy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban.pdf277.77 kBAdobe PDFView/Open