Văn bản - Pháp luật > Thông tư ban hành Quy chế đào ...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/7369

Title: Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
Authors: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Keywords: Văn bản - pháp luật
Issue Date: 2011
Language: Vi
Abstract: Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/7369
Appears in Collections:Văn bản - Pháp luật

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Thong tu 10.doc279 kBMicrosoft WordView/Open
Thong tu 10.pdf330.16 kBAdobe PDFView/Open