Văn bản - Pháp luật > Luật giao dịch điện tử của Quố...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/7367

Title: Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Keywords: Văn bản - pháp luật
Issue Date: 2006
Language: Vi
Abstract: Luật giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/7367
Appears in Collections:Văn bản - Pháp luật

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Luat giao dich dien tu.doc116 kBMicrosoft WordView/Open
Luat giao dich dien tu.pdf237.18 kBAdobe PDFView/Open