Văn bản - Pháp luật > Thông tư Quy định chi tiết việ...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/7366

Title: Thông tư Quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử
Authors: Bộ Thông tin và truyền thông
Keywords: Văn bản - pháp luật
Issue Date: 2011
Language: Vi
Abstract: Thông tư Quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/7366
Appears in Collections:Văn bản - Pháp luật

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TT 33.DOC213.5 kBMicrosoft WordView/Open
TT 33.pdf334.03 kBAdobe PDFView/Open