Văn bản - Pháp luật > Hướng dẫn quản lư và xuất bản ...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/7356

Title: Hướng dẫn quản lư và xuất bản các báo cáo khoa học của các hội nghị, hội thảo ở ĐHQGHN
Authors: Đại học Quốc gia Hà Nội
Keywords: Văn bản - pháp luật
Issue Date: 2012
Language: Vi
Abstract: Hướng dẫn quản lư và xuất bản các báo cáo khoa học của các hội nghị, hội thảo ở ĐHQGHN
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/7356
Appears in Collections:Văn bản - Pháp luật

Files in This Item:

File Description SizeFormat
HD QL va XB cac bao cao KH cua Hoi nghi hoi thao.doc67 kBMicrosoft WordView/Open
HD QL va XB cac bao cao KH cua Hoi nghi hoi thao.pdf152.09 kBAdobe PDFView/Open