Văn bản - Pháp luật > Hướng dẫn tổ chức đánh giá khó...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/7355

Title: Hướng dẫn tổ chức đánh giá khóa luận và lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên nhiệm vụ chiến lược ở ĐHQGHN
Authors: Đại học Quốc gia Hà Nội
Keywords: Văn bản - pháp luật
Issue Date: 2012
Language: Vi
Abstract: Hướng dẫn tổ chức đánh giá khóa luận và lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên nhiệm vụ chiến lược ở ĐHQGHN
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/7355
Appears in Collections:Văn bản - Pháp luật

Files in This Item:

File Description SizeFormat
HD to chuc danh gia khoa luan ve le trao bang NVCL.doc125.5 kBMicrosoft WordView/Open
HD to chuc danh gia khoa luan ve le trao bang NVCL.pdf202.42 kBAdobe PDFView/Open