Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo quốc tế Việt Nam học ... > Phát triển du lịch bền vững tạ...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/5382

Title: Phát triển du lịch bền vững tại huyện đảo Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh
Authors: Trần Thị Hồng Nhung
Keywords: Hội thảo Việt Nam học lần thứ 4. Tiểu ban 3: "Kinh tế Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững"
Issue Date: 2012
Language: Vi
Abstract: Báo cáo này sẽ tập trung vào phân tích các điều kiện và hiện trạng phát triển du lịch của huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất các giải pháp cho phát triển du lịch bền vững tại địa phương này. Những nghiên cứu này dựa trên cơ sở những khảo sát thực tế tại địa phương, phỏng vấn trực tiếp những cán bộ quản lý và nhân viên hoạt động trong ngành cũng như người dân địa phương. Những đánh giá về phát triển bền vững được tiến hành trên cả ba phương diện: kinh tế, xã hội và môi trường.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/5382
Appears in Collections:Hội thảo quốc tế Việt Nam học năm 2015 (lần thứ 4). Tiểu ban Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TranThiHongNhung_DHSuphamHN_Vi.doc32 kBMicrosoft WordView/Open
TranThiHongNhung_DHSuphamHN_Vi.pdf79.94 kBAdobe PDFView/Open