Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo quốc tế Việt Nam học ... > Đánh giá phát triển bền vững h...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/5381

Title: Đánh giá phát triển bền vững hệ thống ngân hàng - thông lệ quốc tế và áp dụng cho Việt Nam
Authors: Trần Thị Thanh Tú; Nguyễn Thị Minh Huệ; Nguyễn Thị Thùy Dung
Keywords: Hội thảo Việt Nam học lần thứ 4. Tiểu ban 3: "Kinh tế Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững"
Issue Date: 2012
Language: Vi
Abstract: Bài viết hướng tới việc đánh giá độ phát triển lành mạnh của hệ thốn ngân hàng Việt Nam. Trong phần đầu, bài viết nghiên cứu các quan điểm về "phát triển bền vững" trong lĩnh vực ngân hàng- tài chính từ các nghiên cứu trước. Trong phần thứ hai, bài báo giới thiệu và đánh giá các kinh nghiệm và thực tiễn trên thế giới đánh giá sự phát triển lành mạnh của hệ thống ngân hàng thông qua hệ thống CAMELS, chỉ số Z- scores, các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính KPIs, bộ chỉ tiêu lành mạnh tài chính FSIs. Ở phần thứ ba, bộ chỉ tiêu FSIs được áp dụng để đánh giá sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng qua số liệu thứ cấp của 41 ngân hàng thương mại Việt Nam...
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/5381
Appears in Collections:Hội thảo quốc tế Việt Nam học năm 2015 (lần thứ 4). Tiểu ban Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TranT.ThanhTu_DHQGHN_Vi.doc39 kBMicrosoft WordView/Open
TranT.ThanhTu_DHQGHN_Vi.pdf84.84 kBAdobe PDFView/Open