Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/5380

Title: Phát triển kinh tế xanh - hướng đi bền vững ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam
Authors: Thân Thị Huyền
Keywords: Hội thảo Việt Nam học lần thứ 4. Tiểu ban 3: "Kinh tế Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững"
Issue Date: 2012
Language: Vi
Abstract: Phát triển kinh tế xanh là con đường tất yếu, là hướng đi bền vững cho cộng đồng các dân tộc vùng TDMNPB nhằm cải thiện đời sống con người và tài sản xã hội, giảm thiểu những hiểm họa môi trường và sự khan hiếm tài nguyên.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/5380
Appears in Collections:Hội thảo quốc tế Việt Nam học năm 2015 (lần thứ 4). Tiểu ban Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ThanThiHuyen_Vi.doc32.5 kBMicrosoft WordView/Open
ThanThiHuyen_Vi.pdf483.08 kBAdobe PDFView/Open