Hội thảo - Hội nghị > Diễn đàn M&A 2012
 
 
 
 

Diễn đàn M&A 2012 : [8]

Collection home page

 
    
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Vượt qua quan niệm về một Hội thảo thuần túy như năm 2009, năm 2011 và 2012, Diễn đàn đã là một sự kiện đặc biệt dành cho giới đầu tư và kinh doanh trong nước và quốc tế. Đó không chỉ là một Hội thảo, mà là một nơi gặp gỡ, trao đổi, kết nối các cơ hội. Và đến năm 2012, Diễn đàn đã được giới kinh doanh đánh giá là Diễn đàn đầu tư và kinh doanh lớn nhất Việt Nam. Với chủ đề "tạo giá trị cộng hưởng", năm nay Diễn đàn sẽ tập trung đi sâu vào các yếu tố để làm nên một thương vụ thành công. Trường ĐHKT - ĐHQGHN tham gia diễn đàn với vai trò Chủ tịch hội đồng bình chọn thương vụ tiêu biểu, thành viên Ban kết nối đầu tư và đồng chủ biên ấn phẩm về M&A tại Việt Nam 2011-2012.

RSS Feed RSS Feed RSS Feed