Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/2822

Title: Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2009: Kinh tế Việt Nam 2008: Suy giảm và thách thức đổi mới
Authors: Nhóm nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Keywords: báo cáo kinh tế thường niên
kinh tế việt nam
kinh tế
Issue Date: 2009
Publisher: NXB Tri Thức
Language: vi
Abstract: Năm 2008 chứng kiến những biến động lớn của kinh tế thế giới. Suy thoái kinh tế toàn cầu đẩy sâu thêm những khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam vốn đã trong tình trạng mất cân đối vĩ mô khá nghiêm trọng, thể hiện qua thâm hụt ngân sách cao, thâm hụt vãng lai cao và tình trạng đô-la hóa cao. Vì những ràng buộc vĩ mô, dư địa cho việc điều chỉnh các nhóm chính sách tài khóa, tiền tệ và cán cân thanh toán không còn nhiều, khiến việc thực hiện các chính sách vĩ mô trong bối cảnh đó là không hề dễ dàng. “Kinh tế Việt Nam 2008: Suy giảm và Thách thức đổi mới” gồm 8 chương và 2 phụ lục, công trình đầu tiên trong chuỗi Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam của VEPR (tên khi đó là CEPR), đã đi sâu phân tích bối cảnh vĩ mô đặc biệt này từ nhiều khía cạnh, như chính sách vĩ mô, chính sách thương mại, thị trường tài chính, sức cạnh tranh ngành công nghiệp, v.v… Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam năm 2009 của VEPR do Báo Sài gòn Tiếp thị đồng tổ chức.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/2822
Appears in Collections:Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BCKTTN_2009.pdf148.4 kBAdobe PDFView/Open