Trao đổi - thảo luận > DC-13 Ranh giới giữa phân tích...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/2116

Title: DC-13 Ranh giới giữa phân tích kinh tế độc lập và hoạt động chính trị tích cực, ở đâu? (Kornai Jónas)
Authors: Nguyễn Quang A dịch
Keywords: DC-13
Issue Date:  7
Language: vi
Abstract: DC-13 Ranh giới giữa phân tích kinh tế độc lập và hoạt động chính trị tích cực, ở đâu? (Kornai Jónas)
Description: Việc viết các lập luận dưới đây được thúc đẩy bởi việc người ta mời tôi mở đầu một cuộc hội thảo. Trong ngày càng nhiều nước, trong đó có Hungary của chúng ta, đã hình thành các hội đồng ngân sách độc lập với chính phủ và với các đảng chính trị, và các cộng tác viên hàng đầu của các hội đồng này tụ tập tại Budapest để trao đổi kinh nghiệm. Thí dụ đạo Luật, mà theo đó Hội đồng Ngân sách Hungary được lập ra, quy định - và dư luận mong đợi - rằng Hội đồng phải độc lập với chính phủ mọi thời và độc lập với đảng cầm quyền và các đảng đối lập, và hãy đứng xa các cuộc chiến chính trị nội địa. Tôi giả thiết rằng các quy định pháp lý và những mong đợi ở các nước khác cũng tương tự.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/2116
Appears in Collections:Trao đổi - thảo luận

Files in This Item:

File SizeFormat
DC-13.pdf2.52 MBAdobe PDFView/Open