Luận văn - Luận án > Luận văn > Phân tích hoạt động kinh doanh...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/19861

Title: Phân tích hoạt động kinh doanh của một số công ty chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn Minh Việt
Keywords: Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Language: Tiếng Việt
Abstract: Tác giả đã khái quát khá đầy đủ về quá trình hình thành và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung, tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây nói riêng của các công ty chứng khoán ở Việt Nam. Tác giả đã trình bày khá rõ thực trạng phân tích hoạt động kinh doanh của 4 công ty chứng khoán niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2014 - 2016
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/19861
Appears in Collections:Luận văn

Files in This Item:

File Description SizeFormat
87 Nguyen Minh Viet_Vn.doc17.39 kBMicrosoft WordView/Open
87 Nguyen Minh Viet_Vn.pdf27.88 kBAdobe PDFView/Open