Luận văn - Luận án > Luận văn > Quản trị danh mục tín dụng tại...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/19859

Title: Quản trị danh mục tín dụng tại NHTMCP ĐT&PT Việt Nam- Chi nhánh Hà Tây
Authors: Phí Thanh Nga
Keywords: Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Language: Tiếng Việt
Abstract: Trên cơ sở phân tích thực trạng danh mục tín dụng tại địa điểm nghiên cứu là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây , tác giả đã có những nhận xét khách quan về những kết quả đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế trong công tác quản trị danh mục tín dụng tại BIDV-Chi nhánh Hà Tây. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị danh mục tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây trong thời gian tới.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/19859
Appears in Collections:Luận văn

Files in This Item:

File Description SizeFormat
85 LV Phi Thanh Nga_Vn.doc16.62 kBMicrosoft WordView/Open
85 LV Phi Thanh Nga_Vn.pdf23.14 kBAdobe PDFView/Open