Luận văn - Luận án > Luận văn > Mở rộng cho vay khách hàng cá ...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/19858

Title: Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng nông Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây
Authors: Phạm Thị Ánh Hồng
Keywords: Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Language: Tiếng Việt
Abstract: Trên cơ sở phân tích thực trạng mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - chi nhánh Hà Tây, tác giả đã trình bày được các thông tin liên quan đến doanh số cho vay, doanh số thu nợ, chất lượng cho vay, số lượng khách hàng. Từ đó đã có những nhận xét khách quan về những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế trong mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank - Hà Tây. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm mở rộng cho vay khách hàng cá nhân hiệu quả tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - chi nhánh Hà Tây trong thời gian tới.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/19858
Appears in Collections:Luận văn

Files in This Item:

File Description SizeFormat
84 Pham Thi Anh Hong_VN.doc16.63 kBMicrosoft WordView/Open
84 Pham Thi Anh Hong_VN.pdf23.14 kBAdobe PDFView/Open