Luận văn - Luận án > Luận văn > Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưở...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/19856

Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Yến
Keywords: Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Language: Tiếng Việt
Abstract: Luận văn đã xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các Ngân hàng thương mại Việt Nam
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/19856
Appears in Collections:Luận văn

Files in This Item:

File Description SizeFormat
82 LV Nguyen Thi Yen_VN.doc15.84 kBMicrosoft WordView/Open
82 LV Nguyen Thi Yen_VN.pdf22.63 kBAdobe PDFView/Open