Luận văn - Luận án > Luận văn > Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngâ...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/19854

Title: Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ
Authors: Lê Thùy Dung
Keywords: Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Language: Tiếng Việt
Abstract: Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản và đưa ra quan điểm mới về phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại. Đưa ra hệ thống tiêu chí đánh giá đầy đủ toàn diện về mặt định tính và định lượng, thông qua đó đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Agribank Láng Hạ. Căn cứ vào kết quả đánh giá thực trạng để đưa ra đề xuất cải thiện, nâng cao và phát triển dịch vụ thẻ tại Agribank Láng Hạ.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/19854
Appears in Collections:Luận văn

Files in This Item:

File Description SizeFormat
80 Le Thuy Dung_Vn.doc15.7 kBMicrosoft WordView/Open
80 Le Thuy Dung_Vn.pdf14.05 kBAdobe PDFView/Open