Tài liệu tham khảo > Tài liệu về kinh tế tổng hợp > Tranh chấp về chống bán phá gi...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/19775

Title: Tranh chấp về chống bán phá giá trong WTO
Authors: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Nhiều tác giả
Keywords: Thương mại quốc tế
Issue Date: 2015
Language: Tiếng Việt
Abstract: Cơ chế giải quyết tranh chấp trong WTO là sự kế thừa các qui định về giải quyết tranh chấp đã từng phát huy tác dụng tích cực gần 50 năm qua trong lích ự GATT 1947. Rút kinh nghiệm từ những bất cập trong cơ chế cũ, một số cải tiến căn bản về thủ tục đã được đưa vào cơ chế mới, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao tính chất xét xử của thủ tục này cũng như tăng cường tính ràng buộc của các quyết định giải quyết tranh chấp
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/19775
Appears in Collections:Tài liệu về kinh tế tổng hợp

Files in This Item:

File SizeFormat
Sach Tranh chap ve CBPG Trong WTO.pdf5.55 MBAdobe PDFView/Open