Tài liệu tham khảo > Tài liệu về kinh tế tổng hợp > Vận tải quốc tế - Bảo hiểm vận...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/19773

Title: Vận tải quốc tế - Bảo hiểm vận tải quốc tế
Authors: Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh - Nhiều tác giả
Keywords: Thương mại quốc tế
Issue Date: 2006
Language: Tiếng Việt
Abstract: Cuốn sách chủ yếu mô tả các phương thức vận tải, qui trình giao nhận và các phương thức bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu, là tài liệu thực hành quí giá cho tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực vận tải quốc tế
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/19773
Appears in Collections:Tài liệu về kinh tế tổng hợp

Files in This Item:

File SizeFormat
Van tai quoc te va bao hiem van tai quoc te.pdf16.69 MBAdobe PDFView/Open