Tài liệu tham khảo > Tài liệu về kinh tế tổng hợp > Luật thương mại quốc tế 2012
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/19771

Title: Luật thương mại quốc tế 2012
Authors: Trường Đại học Luật Hà Nội - Nhiều tác giả
Keywords: Thương mại quốc tế
Issue Date: 2012
Language: Tiếng Việt
Abstract: Giáo trình chủ yếu dành cho sinh viên trình độ đại học nhằm cung cấp bức tranh toàn cảnh về khía cạnh pháp luật trong hầu hết các vấn đề thương mại quốc tế
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/19771
Appears in Collections:Tài liệu về kinh tế tổng hợp

Files in This Item:

File SizeFormat
Giao trinh Luat thuong mai quoc te.pdf4.16 MBAdobe PDFView/Open