Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/19769

Title: Thị trường ngoại hối
Authors: Ed Ponsi
Keywords: Tài chính
Issue Date: 2016
Language: Tiếng Việt
Abstract: Cuốn sách nói về những chiến lược giao dịch trong thị trường xu hướng và thị trường ổn định
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/19769
Appears in Collections:Tài liệu về kinh tế tổng hợp

Files in This Item:

File SizeFormat
Thi truong ngoai hoi - Ed Ponsi.pdf1.75 MBAdobe PDFView/Open