Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/19767

Title: Thị trường hối đoái
Authors: PGS. TS Lê Văn Tư
Keywords: Tài chính
Issue Date: 2015
Language: Tiếng Việt
Abstract: Quyển sách này cung cấp các kiến thức cơ bản về thị trường hối đoái - loại thị trường tài chính lớn nhất thế giới, chủ yếu đề cập đến các vấn đề chính về cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của thị trường ngoại hối.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/19767
Appears in Collections:Tài liệu về kinh tế tổng hợp

Files in This Item:

File SizeFormat
Thi truong hoi doai.pdf22.5 MBAdobe PDFView/Open