Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/19765

Title: Thị trường chứng khoán
Authors: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Nhiều tác giả
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2013
Language: Tiếng Việt
Abstract: Mục tiêu của cuốn sách là đáp ứng yêu cầu đào tạo về TTCK, cung cấp những kiến thức cơ bản về chứng khoán và TTCK cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế, các nhà đầu tư hiện hữu và tương lai.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/19765
Appears in Collections:Tài liệu về kinh tế tổng hợp

Files in This Item:

File SizeFormat
Thi truong chung khoan.pdf8.55 MBAdobe PDFView/Open