Tài liệu tham khảo > Tài liệu về kinh tế tổng hợp > Sơ lược về tài chính toàn diện
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/19759

Title: Sơ lược về tài chính toàn diện
Authors: Nhiều tác giả
Keywords: Tài chính quốc tế
Issue Date: 2013
Language: Tiếng Việt
Abstract: Nêu lên những nội dung cơ bản về tài chính toàn diện, mối quan hệ giữa công nghệ và tài chính toàn diện, giáo dục tài chính và bảo vệ người tiêu dùng trong tài chính toàn diện.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/19759
Appears in Collections:Tài liệu về kinh tế tổng hợp

Files in This Item:

File SizeFormat
So luoc ve tai chinh toan dien.pdf3.2 MBAdobe PDFView/Open