Trao đổi - thảo luận > Ước lượng ảnh hưởng của việc t...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/10702

Title: Ước lượng ảnh hưởng của việc tăng giá điện lên chi tiêu hộ gia đình và toàn bộ nền kinh tế
Authors: Nguyễn Đức Thành, Bùi Trinh, Đào Nguyên Thắng, Nguyễn Ngọc Tân
Keywords: Bài thảo luận chính sách
Issue Date: 2008
Language: Vi
Abstract: Mục đích của báo cáo là đánh giá tác động của việc tăng giá điện lên mức sống dân cư và những ảnh hưởng lan tỏa của nó trong nền kinh tế. Phần đầu xem xét cấu trúc cung - cầu điện năng hiện nay ở nước ta, trên cơ sở đó đưa ra dự báo về tổng nhu cầu điện năng trong những năm tới thông qua mô hình ARIMA.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/10702
Appears in Collections:Trao đổi - thảo luận

Files in This Item:

File SizeFormat
Uoc luong anh huong cua viec tang gia dien.pdf593.72 kBAdobe PDFView/Open