Trao đổi - thảo luận > Ảnh hưởng của tăng giá xăng dầ...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/10701

Title: Ảnh hưởng của tăng giá xăng dầu - Một số phân tích định lượng ban đầu
Authors: Nguyễn Đức Thành, Bùi Trinh, Đào Nguyên Thắng
Keywords: Bài thảo luận chính sách
Issue Date: 2008
Language: Vi
Abstract: Ảnh hưởng của việc tăng giá xăng dầu hàm chứa yếu tố tiêu cực dễ thấy trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nó cũng chứa nhiều yếu tố tích cực trong dài hạn, như giảm thất thu ngân sách từ buôn lậu xăng ở biên giới, giảm méo mó trên thị trường do các hình thức trợ cấp nói chung, giảm sức ép thâm hụt ngân sách.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/10701
Appears in Collections:Trao đổi - thảo luận

Files in This Item:

File SizeFormat
Anh huong cua viec tang gia xang dau.pdf383.3 kBAdobe PDFView/Open