Trao đổi - thảo luận > Viễn cảnh kinh tế năm 2011 và ...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/10699

Title: Viễn cảnh kinh tế năm 2011 và hàm ý chính sách
Authors: Nguyễn Đức Thành
Keywords: Bài thảo luận chính sách
Issue Date: 2011
Language: Vi
Abstract: Bài viết này thảo luận những vấn đề kinh tế vĩ mô căn bản của Việt Nam trong năm 2010, đồng thời cung cấp hai kịch bản dự báo về viễn cảnh kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2011. Bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn được xem là vấn đề nghiêm trọng nhất của năm 2011. Trong khi đó, không gian cho chính sách tài khóa và tiền tệ đều đã bị thu hẹp đáng kể so với năm 2008.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/10699
Appears in Collections:Trao đổi - thảo luận

Files in This Item:

File SizeFormat
Vien canh kinh te nam 2011 va ham y chinh sach.pdf954.2 kBAdobe PDFView/Open