Trao đổi - thảo luận > Về chính sách chống suy thoái ...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/10697

Title: Về chính sách chống suy thoái ở Việt Nam hiện nay - Nghiên cứu số 1 - Chính sách kích cầu
Authors: Nguyễn Đức Thành, Bùi Trinh, Phạm Thế Anh, Đinh Tuân Minh, Bùi Bá Cường, Dương Mạnh Hùng
Keywords: Bài thảo luận chính sách
Issue Date: 2008
Language: Vi
Abstract: Báo cáo này là một phần trong những nỗ lực đầu tiên trong loạt bài nghiên cứu về chính sách chống suy thoái hiện nay ở Việt Nam. Chính sách kích cầu được lựa chọn cho việc thảo luận vì tầm quan trọng to lớn của nó. Trước hết chúng tôi xem xét lại quan điểm kích cầu trong lý thuyết cũng như sự vận dụng hiện nay trên thực tế.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/10697
Appears in Collections:Trao đổi - thảo luận

Files in This Item:

File SizeFormat
Chinh sach chong suy thoai o VN - Chinh sach kich cau.pdf379.6 kBAdobe PDFView/Open