Sách - Giáo trình > Xây dựng và tổ chức chương trì...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/10618

Title: Xây dựng và tổ chức chương trình đào tạo đại học và sau đại học theo phương pháp tiếp cận CDIO
Authors: Phùng Xuân Nhạ, Vũ Anh Dũng
Keywords: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Issue Date: 2011
Language: Vi
Abstract: CDIO là một hệ thống các phương pháp và hình thức tích lũy tri thức, kỹ năng trong việc đào tạo sinh viên để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội. CDIO hướng dẫn rất cụ thể và toàn diện về cách thức xây dựng chuẩn đầu ra, khung chương trình, xây dựng môi trường học tập, cách giảng dạy và học tập cũng như cách đánh giá dạy và học.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/10618
Appears in Collections:Sách - Giáo trình

Files in This Item:

File SizeFormat
Xay dung va to chuc chuong trinh dao tao theo CDIO.pdf189.48 kBAdobe PDFView/Open