Sách - Giáo trình > Quản lý công
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/10616

Title: Quản lý công
Authors: Phan Huy Đường
Keywords: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Issue Date: 2014
Language: Vi
Abstract: Thực hiện chủ trương đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo hệ đào tạo sau đại học, chuyên ngành Quản lý Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức biên soạn và ấn hành cuốn giáo trình Quản lý công. Quản lý công là môn khoa học thuộc một trong các cấu phần của kho tàng khoa học xã hội và nhân văn.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/10616
Appears in Collections:Sách - Giáo trình

Files in This Item:

File SizeFormat
GT Quan ly cong.pdf161.4 kBAdobe PDFView/Open