Sách - Giáo trình > Chuỗi giá trị toàn cầu của các...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/10615

Title: Chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn xuyên quốc gia -Những tiếp cận thực tiễn từ Trung Quốc
Authors: Nguyễn Việt Khôi
Keywords: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Issue Date: 2014
Language: Vi
Abstract: Ngày nay, khái niệm chuỗi giá trị trở nên phổ biến đối với giới lãnh đạo, doanh nhân, tư vấn, nghiên cứu và ngay cả trong cộng đồng xã hội. Tuy nhiên, việc hiểu rõ bản chất của chuỗi giá trị và mối quan hệ của nó với chiến lược đầu tư của các tập đoàn sản xuất quốc tế là một vấn đề không đơn giản.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/10615
Appears in Collections:Sách - Giáo trình

Files in This Item:

File SizeFormat
Chuoi gia tri toan cau cua cac tap doan xuyen quoc gia.pdf311.18 kBAdobe PDFView/Open