Sách - Giáo trình > Báo cáo Thường niên Kinh tế Vi...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/10614

Title: Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2012 - Đối diện thách thức tái cơ cấu kinh tế
Authors: Nguyễn Đức Thành
Keywords: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Issue Date: 2012
Language: Vi
Abstract: Tiếp nối những Báo cáo từ các năm trước, Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2012 được thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế đang đứng trước ngưỡng cửa của những cuộc cải cách quan trọng... Hàm ý chung tựa đề của cuốn sách là muốn lưu ý những khó khăn, thách thức sẽ bộc lộ khi chúng ta thật sự tác động đến cơ cấu của nền kinh tế.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/10614
Appears in Collections:Sách - Giáo trình

Files in This Item:

File SizeFormat
Bao cao KTTN VN 2012.pdf294.41 kBAdobe PDFView/Open